Το Πρόγραμμα του Συνδυασμού «ΝΕΑ Προοπτική» της υποψήφιας Δημάρχου Καλλιόπης Κυριακίδου – Τσιάγγου

Απευθυνόμαστε σε όλους εσάς, γιατί αξίζουμε ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Έναν καλύτερο Δήμο. Ένα Δήμο που θα λειτουργεί δημοκρατικά, συμμετοχικά και με πλήρη διαφάνεια. Ένα Δήμο Ανθρωποκεντρικό και όχι Εγωκεντρικό. Που θα χαρακτηρίζεται από ευαισθησία και όραμα. Που θα δίνει ευκαιρίες σε όλους, θα προστατεύει και θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα των Δημοτών μακριά από σκοπιμότητες και ιδιοτελή συμφέροντα.

Στο πρόγραμμα μας δεν πρόκειται να δείτε μεγαλεπήβολες και ψεύτικες υποσχέσεις, αλλά ειλικρινείς και εφαρμόσιμες προτάσεις, σε σχέση με τις πρωτοφανείς χρηματοδοτήσεις για το επόμενο διάστημα, που σχεδιάστηκαν και αποφασίστηκαν για την Περιφέρεια μας, από την κεντρική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της Απολιγνιτοποίησης (Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης). Συγκυρία που θα δράσει συνδυαστικά με το νέο ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και όλες τις άλλες Ευρωπαϊκές και Εθνικές χρηματοδοτήσεις.

Σας καταθέτουμε ένα πρόγραμμα που στηρίζεται στη γνώση και εμπειρία για ένα σύγχρονο Δήμο, με την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της καθημερινότητας και την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων για έργα ανάπτυξης, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Ένα πρόγραμμα φιλόδοξο και αναλυτικό που ανταποκρίνεται σε ότι κάνει ένα Δήμο πρότυπο. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν, τα γνωρίζουμε και με σωστό προγραμματισμό θα τα διεκδικήσουμε. Άλλωστε, πολλές από τις παρεμβάσεις που προτείνουμε είναι θέμα ενδιαφέροντος και πολιτικής αντίληψης και στο πλαίσιο των διαθέσιμων πόρων.

Είναι ένα πρόγραμμα για να μείνουν οι νέοι στον τόπο μας σήμερα και μαζί τους η ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.

Ένα πρόγραμμα βασισμένο στην δική μας αντίληψη.

Αυτή που θέλει ένα Δήμο ζωντανό, ένα Δήμο ελκυστικό!!!

– Ελκυστικό για τους Δημότες του..

– Ελκυστικό για τους επισκέπτες..

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του Συνδυασμού μας εδώ.

Scroll to Top