Ξανθοπούλου Μαρία | Οικονομολόγος

Είναι πτυχιούχος οικονομικών σπουδών από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με μεταπτυχιακές σπουδές στη Μεταφορά & Διαχείριση Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου & Υδρογόνου. Έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ενώ συνεχίζει και με τη γνώση της Γερμανικής γλώσσας. Πτυχίο “Microsoft Certified Application Specialist” και εξειδικευμένες γνώσεις στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ,Logistic,Εφαρμογές Οικονομετρίας με τη χρήση Η/Υ & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Web Design. Έχει λάβει διακρίσεις και υποτροφίες λόγω Αριστείας στις σπουδές της.Ασχολήθηκε επαγγελματικά στα ΚΕΠ του Δήμου Πρεσπών,σε Πρωτοβάθμια μονάδα υγείας στην Καστοριά και σε λογιστικό γραφείο. Μένει μόνιμα στην Ασπροκκλησιά.

Scroll to Top