Τσιτσιπάτης Κωνσταντίνος | Κτηνοτρόφος

Γεννήθηκε στο Βογατσικό στις 19/09/1964.

Ασχολείται με τον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό τομέα.

Διαμένει μόνιμα στο Βογατσικό.

Scroll to Top