Ζήσης Σιδέρης | Προϊστάμενος Διοίκησης στο ΕΚΔΔΑ – Υπουργείο Εσωτερικών

Γεννήθηκε το 1976 στους Αμπελόκηπους Καστοριάς όπου και μεγάλωσε. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. και άσκησε τριετή δικηγορία στο δικηγορικό σύλλογο Θεσσαλονίκης. Το 2008, εισήλθε στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης κατόπιν απαιτητικού εισαγωγικού διαγωνισμού. Σήμερα ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. με ειδίκευση στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο & Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εισηγητής σε δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς, σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης και διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.

Scroll to Top