Μπέκος Γεώργιος | Συνταξιούχος

Γεννήθηκε στο Βογατσικό το 1948. Ασχολήθηκε με τη γουνοποιΐα και στην πορεία με τον ελαιοχρωματισμό. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος στο Εργατικό Κέντρο Καστοριάς και Πρόεδρος στο σωματείο ελαιοχρωματιστών τη δεκαετία του 1980.

Πλέον είναι συνταξιούχος και μένει μόνιμα στο Βογατσικό.

Scroll to Top