Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί αγροτικούς δρόμους στο Δήμο Άργους Ορεστικού

Ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής εκτελούμε ως Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι αυτό των υποδομών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε επίπεδο Περιφέρειας.
Εν προκειμένω, είναι ήδη στον αέρα η δημοπρασία του εν λόγω έργου που αφορά στην αγροτική έκταση του Δήμου Άργους Ορεστικού με ύψος προϋπολογισμού 5.175.000,00€!
Συγκεκριμένα θα εκτελέσουμε εργασίες βελτίωσης της βατότητας σε 84 θέσεις αγροτικών δρόμων του Δήμου Άργους Ορεστικού.
Το συνολικό μήκος των οδών είναι 45,7Km περίπου.
Με αυτό το έργο λύνονται χρονίζοντα προβλήματα που ταλαιπωρούσαν τόσα χρόνια τους αγροκτηνοτρόφους μας.
Όταν μιλάμε για ανάπτυξη μιας περιοχής ξεκινάμε πάντα από το να στηρίζουμε καταρχήν τις ήδη ανεπτυγμένες επιχειρήσεις και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ανάπτυξης νέων.
Ο αγροκτηνοτροφικός τομέας κατέχει πολύ μεγάλο μέρος της οικονομίας μας και με πολλές προοπτικές εξέλιξης, οπότε και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.

Στηρίζουμε τον αγροκτηνοτρόφο!

Στηρίζουμε την επαρχία!

Στηρίζουμε την οικονομία!

Scroll to Top