Κουρσοβίτης Χαρίλαος (Χάρης) | Στρατιωτικός

Γεννήθηκε στις 13 Ιανουαρίου του 1975 στη Θεσσαλονίκη. Κατάγεται από τα Τρίκαλα και είναι πατέρας τριών παιδιών. Κατοικεί στο Άργους Ορεστικού από το 1999. Είναι εν ενεργεία Στρατιωτικός τριακονταετούς θητείας(από το 1993), απόφοιτος Ιδιωτικού ΙΕΚ Λογιστικής το 1992 και Δημόσιου ΙΕΚ Τεχνικού Μαγειρικής Τέχνης (CHEF) το 2021. Κατά τη διάρκεια της θητείας του συμμετείχε στην υποστήριξη της Ελληνικής Δύναμης Αλβανίας το 1997. Ακόμη έχει διατελέσει διαχειριστής χρηματικού στο Στρατιωτικό πρατήριο Αλεξανδρούπολης την περίοδο 2006-2007 και Διαχειριστής χρηματικού στην ΛΑΦ Άργους Ορεστικού την περίοδο 2015-2022. Βασικοί του στόχοι είναι να διατηρεί ζωντανή τη θέληση για επαύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του και να συμβάλλει στη διαμόρφωση των στόχων της υπηρεσίας και την επίτευξή τους. Παράλληλα προσφέρει προηγμένες δεξιότητες στη λογιστική και στις εργασίες γραφείου. Εργάζεται πάντα με ταπεινή διάθεση και προθυμία για μάθηση.

Scroll to Top