Καραντίνος Χρήστος | MSc Οικονομολόγος – Προϊστάμενος Μονάδας Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας (ΕΣΠΑ)

Γεννήθηκε το 1962, είναι πατέρας ενός παιδιού και παππούς ενός εγγονού.

Είναι Οικονομολόγος, με Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Δημόσιες Σχέσεις και το Marketing. Έχει εργαστεί στο Γραφείο Ανάπτυξης και Προγραμματισμού της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ) του Νομού Καστοριάς, μέχρι το 1992, με βασικό αντικείμενο την προώθηση των νέων θεσμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Παράλληλα, από το 1992 έως και το 1999, ασχολήθηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας στο αντικείμενο του Συμβούλου Επενδύσεων και Ανάπτυξης. Από το 2000 μέχρι σήμερα, εργάζεται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και από το 2010, είναι προϊστάμενος Μονάδας, με αρμοδιότητα την Διαχείριση και τον Έλεγχο των χρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Έργων που υλοποιούν Δήμοι και άλλοι δημόσιοι φορείς. 

Επίσης την περίοδο αυτή διετέλεσε πρόεδρος της δομής Στήριξης της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης του ΟΑΕΔ για την Ανεργία στο Νομό Γρεβενών και Υπεύθυνος του Έργου Operational & Regional Employment Strategies for Integrated Development Approach– Region of Western Macedonia (ORESTIDA – RWM), που χρηματοδοτήθηκε από την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προτάθηκε ως καλή πρακτική για διάδοση και στις άλλες χώρες μέλη. Έχει πραγματοποιήσει πλήθος εισηγήσεων σε θέματα επιχειρηματικότητας, ανάπτυξης και απασχόλησης σε συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει πραγματοποιήσει δύο επιστημονικές δημοσιεύσεις στο πλαίσιο του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου MIBES με τίτλο «Πράσινη οικονομία, κοινωνική συνοχή και απασχόληση» και «Διεθνής εξωστρέφεια και στρατηγικές των ελληνικών οινοποιητικών επιχειρήσεων».

Μεταξύ άλλων, διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Κοινότητας Λάγκας, Πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου TAE KBO NTO «Ο Μακεδονικός», μέλος στη Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πρόληψης Ναρκωτικών “Διέξοδος” και σήμερα, είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Λαγκιωτών «Ο Άγιος Νικόλαος». 

Scroll to Top